Zakres usług

 

Prawidłowa współpraca z klientem to źródło obopólnej satysfakcji i sukcesów. W związku z tym dużą wagę przywiązujemy do rzetelnego i konkretnego określenia zakresu świadczonych usług, zgodnie z wymogami naszych klientów. Stawiamy również na komunikację, gdyż dostęp do bieżących informacji jest kluczowym aspektem prowadzonej działalności. Jesteśmy przygotowani, aby świadczyć usługi z wielu dziedzin.

Księgowość

Nasze biuro świadczy usługi księgowe zarówno przedsiębiorcom prowadzącym działalność pod własnym nazwiskiem, jak i małych i średnich spółek. W związku z tym jesteśmy gotowi do prowadzenia księgowości we wszystkich formach przewidzianych prawem:

-          podatkowa księga przychodów i rozchodów,

-          ryczałt ewidencjonowany,

-          karta podatkowa,

-          księgi handlowe.

W zakres usług księgowych wchodzą m.in. następujące czynności:

-          kontrola dokumentów księgowych i ich ewidencja,

-          sporządzanie raportów i sprawozdań wymaganych prawem,

-                prowadzenie ewidencji podatkowych i majątkowych,

-                sporządzanie deklaracji i rocznych rozliczeń podatkowych,

-            sporządzanie bilansu otwarcia i zamknięcia,

-                opracowanie polityki rachunkowości oraz sporządzenie planu kont.

 

Kadry i płace

Dla każdej firmy zatrudnianie pracowników, czy współpraca na podstawie umów cywilnoprawnych ze zleceniobiorcami, to dodatkowe obowiązki. Nie tylko w zakresie prowadzenia dokumentacji, ale też rozliczeń. Dlatego w ramach naszych usług proponujemy Państwu obsługę w zakresie:

-            prowadzenia akt osobowych i wszelkich kartotek pracowniczych,

-            sporządzania umów,

-               sporządzania list płac,

-               sporządzania informacji i deklaracji podatkowych,

-            sporządzania deklaracji ZUS.

 

Usługi dodatkowe

Wychodząc naprzeciw szczególnym wymaganiom naszych klientów, jesteśmy gotowi do świadczenia usług niestandardowych. W związku z tym indywidualnie podchodzimy do oczekiwań naszych klientów i pomagamy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeśli więc potrzebują Państwo dodatkowych raportów, nadzoru, szkoleń dla pracowników, doradztwa lub audytu – pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Nasza praca
Gorąco zapraszamy Państwa do współpracy z nami, do powierzenia nam swoich najistotniejszych spraw, obiecując jednocześnie profesjonalną opiekę nad Waszym biznesem.